ELE 3707, Studieenhet 3, uke 10 - Eksamensgjennomgang og oppgaveskriving

March 9, 2015

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Eksamensgjennomgang og oppgaveskriving". 

Lengde: 03:52

00:0000:00

ELE 3707, Studieenhet 3, uke 9 - Utfordringer, juss og etikk i et sosialt medielandskap, Del 1

March 9, 2015
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Utfordringer, juss og etikk i et sosialt medielandskap, del 1". 

Lengde: 08:54

Pensum:
• Øyvind Kvalnes & Einar Øverenget: Ethical Navigation in Leadership Training
• Kvalnes, Øyvind: Fem dilemmaer i sosiale medier
• Wessel Aas, Jon: Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?
• Heggernes, Tarjei, Digital forretningsforståelse, kap 19, s. 241–246
• Hagen, Øyvind: Store ord om samfunnsansvar.

00:0000:00

ELE 3707, Studieenhet 3, uke 9 - Utfordringer, juss og etikk i et sosialt medielandskap, Del 2

March 9, 2015
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Utfordringer, juss og etikk i et sosialt medielandskap, del 2 - Navigasjonshjulet". 

Lengde: 07:21


00:0000:00

ELE 3707, Studieenhet 3, uke 8 - Sosiale medier i markedsføringsmiksen, Del 1

March 9, 2015
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Sosiale medier i markedsføringsmiksen, del 1". 

Lengde: 08:17


Pensum:
• Charlene Li/Josh Bernhoff, Groundswell, kap. 6, 8, 9
• Heggernes, Tarjei, Digital forretningsforståelse, kap 4
• Staude/Marthinsen kap. 8
• Khosla/Das Sama/Hamid: What makes an image popular?
• Hoffman/Fodor: Can you measure the ROI of your social media marketing?
• Andreassen, Tor Walin: Effektiv bruk og måling i sosiale medier
00:0000:00

ELE 3707, Studieenhet 3, uke 8 - Sosiale medier i markedsføringsmiksen, Del 2

March 9, 2015
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Sosiale medier i markedsføringsmiksen, del 2 - Sosial kommunikasjon". 

Lengde: 09:17
00:0000:00

ELE 3707, Studieenhet 3, uke 7 - Merkevarebygging i sosiale medier, bruk og nytteområder

March 6, 2015

Studieenhet 3 tar for seg følgende 3 hovedtemaer:

1. Merkevarebygging i sosiale medier (bruk og nytteområder)
2. Sosiale medier i markedsføringsmiksen
3. Utfordringer, juss og etikk i et sosialt medielandskap

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Merkevarebygging i sosiale medier, bruk og nytteområder". 
Lengde: 04:56

Pensum:
• Staude/Marthinsen. kap 4
• Charlene Li, Josh Bernoff, Groundswell, kap 7, 10, 11
• Heggernes, Tarjei, Digital forretningsforståelse, kap 6

00:0000:00

ELE 3707, Studieenhet 2, uke 6 - Sosiale medieplattformer; kanalens egenart

March 6, 2015
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Sosiale medieplattformer; kanalens egenart". 

Lengde: 07:47

Pensum:
• Staude/Marthinsen, Sosial Kommunikasjon, kap 3
• Heggernes, Tarjei: Digital forretningsforståelse, kap 3
• Profiler og bruksfrekvens – Ipsos MMIs tracker om sosiale medier


00:0000:00

ELE 3707, Studieenhet 2, uke 5 - Sosiale virksomheter og sosialt lederskap

March 6, 2015

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Sosiale virksomheter og sosialt lederskap". 


Lengde: 07:05

Pensum: 
• Charlene Li, Josh Bernoff, Groundswell, kap 4
• Heggernes, Tarjei, Digital forretningsforståelse, kap 6
• Strategisk bruk av interessentkart
• Bradley/McDonald: The Social Organisation, kap 3 (deles ut)
• Seppo Pahnila, Karin Väyrynen, Tytti Pokka: Participating in open innovation of services in social media
• Tinteguris blogg: Om å lede i den digitale tidsalderen
• Sosialkommunikasjon.no: Sosial ledelse
• Magnus Finset Sørdal, «Discovering Social Media – an Exploratory Study» (2010).
00:0000:00

ELE 3707, Studieenhet 2, uke 4 - Sosiale medier, samfunnengasjement og offentlighet

March 6, 2015
Studieenhet 2 tar for seg følgende 3 hovedtemaer:

1. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet
2. Sosiale virksomheter og sosialt lederskap
3. Sosiale medieplattformer; kanalens egenart

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet". 
Lengde: 11:15


Pensum:
• Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen, Wollebæk: Liker, liker ikke, kap 8 Staude/Marthinsen, kap 2 Sosial demokratisering
• Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen, Wollebæk 2013: Sosiale medier gir nye eliter
• Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen, Wollebæk: Gjorde Twitter noen forskjell i valgkampen?


00:0000:00

ELE 3707, Studieenhet 1, uke 3 - Sosial demokratisering

January 21, 2015
Denne Podcasten tar for seg emnet om "Sosial demokratisering". 

Pensum:
• Charlene Li/Josh Bernhoff, Groundswell, kap 5
• Staude/Marthinsen: Sosial Kommunikasjon, kap. 1 og 2
• Seppo Pahnila, Karin Väyrynen, Tytti Pokka: Participating in open innovation of services in social media

Lengde: 06:44
00:0000:00