ELE 3707, Studieenhet 2, uke 4 - Sosiale medier, samfunnengasjement og offentlighet

March 6, 2015
Studieenhet 2 tar for seg følgende 3 hovedtemaer:

1. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet
2. Sosiale virksomheter og sosialt lederskap
3. Sosiale medieplattformer; kanalens egenart

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet". 
Lengde: 11:15


Pensum:
• Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen, Wollebæk: Liker, liker ikke, kap 8 Staude/Marthinsen, kap 2 Sosial demokratisering
• Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen, Wollebæk 2013: Sosiale medier gir nye eliter
• Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen, Wollebæk: Gjorde Twitter noen forskjell i valgkampen?


00:0000:00

Facebook Comments: