ELE 3707, Studieenhet 3, uke 7 - Merkevarebygging i sosiale medier, bruk og nytteområder

March 6, 2015

Studieenhet 3 tar for seg følgende 3 hovedtemaer:

1. Merkevarebygging i sosiale medier (bruk og nytteområder)
2. Sosiale medier i markedsføringsmiksen
3. Utfordringer, juss og etikk i et sosialt medielandskap

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Merkevarebygging i sosiale medier, bruk og nytteområder". 
Lengde: 04:56

Pensum:
• Staude/Marthinsen. kap 4
• Charlene Li, Josh Bernoff, Groundswell, kap 7, 10, 11
• Heggernes, Tarjei, Digital forretningsforståelse, kap 6

00:0000:00

Facebook Comments: