ELE 3707, Studieenhet 3, uke 9 - Utfordringer, juss og etikk i et sosialt medielandskap, Del 1

March 9, 2015
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Utfordringer, juss og etikk i et sosialt medielandskap, del 1". 

Lengde: 08:54

Pensum:
• Øyvind Kvalnes & Einar Øverenget: Ethical Navigation in Leadership Training
• Kvalnes, Øyvind: Fem dilemmaer i sosiale medier
• Wessel Aas, Jon: Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?
• Heggernes, Tarjei, Digital forretningsforståelse, kap 19, s. 241–246
• Hagen, Øyvind: Store ord om samfunnsansvar.

00:0000:00

Facebook Comments: